Exquisite & Irresistible Kosher Desserts

חגיגה לפה ולעיניים

להזמנה

אנחנו שמחים שהתרשמתם מ- Temptations – הגיע העת להזמין !

נהיה בקשר בקרוב לוודא את ההזמנה. שימו לב, עד שקיבלתם אישור במייל ההזמנה אינה סופית

שאלות ובקשות מיוחדות? תהיו בקשר.

פרטי המזמין/ה

פרטי הזמנה

פרטי מקבל/ת העוגה

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email